ZAGONETKE

Čitate li pažljivo i s razumijevanjem? Znate li logički razmišljati?

Provjeri svoje sposobnosti logičkog razmišljanja pokušavajući odgonetnuti sljedećih nekoliko zagonetki. (Rješenja se nalaze na dnu stranice.)

  1. Ako ja imam tri jabuke, a ti od mene uzmeš dvije, koliko jabuka imaš?
  2. Koliko muha leti ako je tu tri polovine muhe i muha i pol?
  3. Što je jednako veliko kao slon, ali nije teško ni grama?
  4. Ako mi daš kisika, živjet ću. Ako mi daš vode, neću preživjeti. Što sam ja?
  5. Ako me imaš, želiš me podijeliti. Kad me podijeliš, više me nemaš. Što sam ja?
  6. Pripadam tebi, ali me ne koristiš ti, nego svi ostali. Što sam ja?

Odgovori: 1. 2 jabuke; 2. 1 muha, pola muhe ne može letjeti; 3. slonova sjena; 4. vatra; 5. tajna; 6. ime

Ivana