Sportski anagrami

Anagram ili premetaljka vrsta je zagonetke u kojoj premještanjem slova trebaš doći do točnog naziva.

Pred tobom se nalazi osam anagrama u kojima se skrivaju nazivi sportova. Otkrij ih sve!

Autor digitalne igre: Bruno Paladin

Ivana