Impressum

Nakladnik: Osnovna škola Banija

Digitalni školski list Krijesnica započinje s radom u rujnu 2020. godine.

 • Adresa uredništva: Dr. Gaje Petrovića 5, Karlovac
 • Telefon škole: 047/ 648 – 172
 • e- mail škole: os-banija@os-banija-ka.skole.hr

Za školu: ravnateljica Antonija Mastelić Milanović

Odgovorni urednik: Ivana Kovačević Opačić, prof. mentor

 • e-mail uredništva: uredništvo@os-banija-krijesnica.com.hr
 • informacije i pitanja: info@os-banija-krijesnica.com.hr

Lektura i korektura: Ivana Kovačević Opačić

Suradnica:

 • Danijela Kikić Dakić, prof. njemačkog jezika – autorica rubrike Čitateljski klub

Školska godina 2023./2024.

Glavna urednica: Magdalena Bičak

Grafički urednik: Ivana Kovačević Opačić

Mentorica novinarske družine: Ivana Kovačević Opačić

Novinari:

 • učenici 5. razreda: Magdalena Bičak, Lana Flanjak, Helena Ivanišević, Mija Gagula, Arijan Mioković, Katja Novak, Nika Tarbuk
 • učenici 6. razreda: Ida Vraneša, Lana Krznar, Lucija Vejin
 • učenici 8. razreda: Ana Čurilović, Tara Kranjc, Vanessa Puškarić, Ena Korač, Bruno Paladin

Fotografi: Tara Kranjc, Ida Vraneša, Magdalena Bičak

Obrada fotografija: Lana Krznar

Ilustrator: Tara Kranjc

Dizajn loga krijesnice: Lara Manjerović

Školska godina 2022./2023.

Glavni urednici: Ivana Kovačević Opačić, Ana Čurilović

Grafički urednik: Ivana Kovačević Opačić

Mentorica novinarske družine: Ivana Kovačević Opačić

Novinari:

 • učenici 6.a razreda: Lara Gavrić, Petra Karapandžić, Natali Sarapa
 • učenici 7. razreda: Bruno Paladin, Ana Čurilović, Tara Kranjc, Vanessa Puškarić, Ena Korač
 • učenici 8.a razreda: Lana Lončarić

Fotografi: Vanessa Puškarić, Tara Kranjc, Ana Čurilović

Obrada fotografija: Bruno Paladin, Vanessa Puškarić

Ilustrator: Tara Kranjc

Dizajn loga krijesnice: Lara Manjerović