Impressum

Osnovna škola Banija 2020./2021.

Digitalni školski list Krijesnica započinje s radom u rujnu 2020. godine.

 • Adresa uredništva: Dr. Gaje Petrovića 5, Karlovac
 • Telefon škole: 047/ 648 – 172
 • e- mail škole: os-banija@os-banija-ka.skole.hr

Za školu: ravnateljica Antonija Mastelić Milanović

Odgovorni urednik: Ivana Kovačević Opačić

 • e-mail uredništva: uredništvo@os-banija-krijesnica.com.hr
 • informacije i pitanja: info@os-banija-krijesnica.com.hr

Glavni urednici: Ivana Kovačević Opačić, Vita Čurčija

Mentorica novinarske družine: Ivana Kovačević Opačić

Novinari:

 • učenici 6.a razreda: Lana Lončarić, Lara Manjerović, Tia Tarbuk
 • učenici 6.c razreda: Izabela Bego, Anja Kostanjšek
 • učenici 7.b razreda: Vita Čurčija, Marta Turković

Fotografi: Patrik Krznar (6.a), Karlo Matan (6.c), Filip Obranović (6.c)

Obrada fotografija: Andro Žugečić (6.a)

Ilustrator: Lara Manjerović (6.a)

Lektura i korektura: Ivana Kovačević Opačić

Suradnici:

 • Darinka Vučković, dipl. knjižničar – autorica rubrike Knjižnica
 • Petra Juraić Pavlačić, uč. likovne kulture – odabir likovnih uradaka za podrubriku Kreativci
 • Danijela Kikić Dakić, prof. njemačkog jezika – autorica rubrike Čitateljski klub

Dizajn loga krijesnice: Lara Manjerović