Zbivalište, Zbivanja u školi

ANKETA: Online nastava ili nastava u učionici

ANKETA: Online nastava ili nastava u učionici

Po povratku učenika u školske klupe provedena je anketa kojom smo prikupili informacije o online nastavi i nastavi u učionici. Anketa je bila anonimna i provedena je na uzorku od 52 učenika. Rezultati ankete su sljedeći:

  • 22 učenika preferira online nastavu, 25 učenika nastavu u učionici, dok se pet učenika nije izjasnilo.
  • Kao prednosti online nastave ispitanici navode duže spavanje, rad od kuće, vlastitu organizaciju vremena, kraće trajanje nastavnog sata, lakše provjere, manje ispitivanja.
  • Kao nedostatke online nastave navode teže usvajanje gradiva, nedostupnost učitelja, nedovoljan broj video sastanaka u svrhu objašnjavanja gradiva, usamljenost/izostanak druženja, tehničke probleme.
  • Tijekom online nastave kao najteže predmete navode matematiku (18 glasova), povijest (7 glasova), i kemiju (6 glasova).
  • Prednosti nastave u učionici za ispitanike su: bolje usvajanje gradiva, normalna komunikacija, pravovremena pomoć učitelja, druženje s prijateljima iz razreda, izostanak tehničkih problema.
  • Za nedostatke nastave u učionici učenici su naveli: više obaveza, više ispitivanja, nedostatak vremena u izvršavanju zadataka, dulje trajanje nastavnih satova. Čak 34 učenika smatra da nastava u učionici nema nedostataka.
  • Uzevši u obzir zadatke i obaveze, 25 ispitanika online nastavu smatra lakšom, 26 učenika nastavu u učionici smatra lakšom, dok je jedan ispitanik neodlučan.

Anketna pitanja sastavili su članovi Novinarske družine OŠ Banija. Oni su ujedno i proveli anketu u svojim razredima i obradili rezultate uz nadzor voditeljice družine.

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *